Naturoplevelser på Egebjerg halvøen…

Naturen er helt unik på Egebjerg halvøen med sine smukke skovområder, mange fortidsminder, morænelandskab og ikke mindst den fantastiske kyststrækning. Kom ud i den uberørte natur, der emmer af sjæl og historie fra vor forfædre.

DE Durch die schönen Wälder, die vielen ur- und frühgeschichtlichen Denkmäler, die Moränelandschaft und nicht zuletzt die fantastische Küste bietet die Egebjerghalbinsel eine einzigartige Natur. Lass dich von der Unberührtheit verzaubern, die von den Geschichten und dem Geist unserer Vorfahren erfüllt ist.

GB The nature of the Egebjerg peninsula is quite unique with its nice woodlands, multitude of ancient sites, moraine formations and not least the fantastic stretch of coast. Meet the untouched nature steaming with soul and the ancient history of our forefathers

1 | "Kong Øres Grav" i Kongsøre Skov

Kongsøre Skov ligger smukt ud til Isefjorden og er umådelig rig på fortidsminder. Med 55 gravhøje og flere tusinde år gamle dysser, emmer Kongsøre Skov af historie og en fortid der er lyslevende. De flotte gamle bøgetræer, der vokser helt ud til stranden og spejder mod himlen, er med til at skrive Danmarkshistorie. Langdyssen, Kong Øres Grav ligger midt i skovens sydlige del, ikke langt fra Sandskredet. Gravkammeret er plyndret før mands minde, men sagnet fortæller, at i Kong Øres Grav ligger "en guldkæde så lang, at den kan nå helt til Stokkebjerg", hvilket er flere km væk.

DE Der Kongsøre Wald ist gelegen am Isefjort und beherbergt eine Vielzahl vorgeschichtlicher Denkmäler, darunter das Kongsøre Grab.

GB Kongsøre Wood, situated beautifully facing the Isefjord and richly supplied with a multitude of ancient sites, e.g. King Øres Grave

Kongsøre Skov, Sandskredsvej, 4500 Nyk. Sj.

2 | "Lommesten" og Stokkebjerg Skov

Stokkebjerg Skov er beliggende ud til Isefjorden i et kuperet morænelandskab fra sidste istid. I kanten af skoven finder man rester fra gamle græsningsoverdrev, som var værn mod bøndernes kreaturer og i den sydlige ende af skoven findes en gammel borgruin. Stokkebjerg skov har mange steder, hvor man kan sidde og nyde naturen og er én af de skove, hvor man kan slå sit telt op i hele skoven. Lommestenen er nok den mest omtalte ved Stokkebjerg Skov, som ligger ved den nordlige del af skoven og regnes almindeligvis for, at være den største i Odsherred. Der er mange spændende folkeoverleveringer og troldesagn knyttet til stenen. Lommestenen er i geologisk forstand en såkaldt vandresten af typen "gnejs". I slutningen af istiden, indlejret i en gletsjer, blev stenen ført hele vejen fra den skandinaviske halvø til Odsherred. Her lagde den sig til rette ude i Isefjorden sammen med grus, sand og ler i en moræneaflejring. Fiskeri er muligt her

Stokkebjerg Skov, Skovvej, 4500 Nykøbing Sj.
Info: Fri teltning i hele Stokkebjerg Skov under reglerne for
”Fri teltning”.

Ulkerup Skov…

3 | Ulkerup sjælene

Kutteklædte Ulkerupsjæle er legenden om det forsvundne folk, som en del af den samlede fortælling om Ulkerupfolket. Tidligere arkitekt og billedkunstner Per Pandrup, og keramisk  formgiver Martin Nybo Jensen har fremstillet de ni legemsstore keramiske figurer.
Ifølge legenden kan man tydeligt høre Ulkerup-Sjælene hviske sammen, når man passerer dem i tusmørket. Ved nattetid bliver figurerne levende for at besøge deres tidligere hjem, Ulkerup landsby i skoven. For guidede fortællinger se specialbrochure ”Gode historier” eller www.visitodsherred.dk

DE Das um 1300 entstandene Dorf wurde 1782 durch den dänischen König Christian d. 7. aufgelöst. Reste des Dorfes können besichtigt werden.

GB The village of Ulkerup - established around 1300 ac and owned by the king was dissolved in 1782. The remains can still be seen i the wood.

Ulkerup Skov,
Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj.
Se også under
Vandreture

 

4 | Ulkerup Landsby

Ulkerup Landsby blev anlagt omkring år 1300 og er beliggende midt i Ulkerup Skov. Den blev ejet af kongemagten, og bønderne måtte betale årlige afgifter for brugsretten. I 1750 - 1760 hærgede den frygtede kvægpest og bønderne led store tab. Det lykkedes aldrig at rette op på
økonomien, og i 1782 besluttede Christian den 7. at nedlægge Ulkerup landsby.
I dag kan man stadig se resterne fra landsbyen. Selve landsbyarealet er ikke egnet til barnevogne og gangbesværede. Find folder på stedet fra Naturstyrelsen eller se www.visitodsherred.dk

DE Das um 1300 entstandene Dorf wurde 1782 durch den dänischen König Christian d. 7. aufgelöst. Reste des Dorfes können besichtigt werden.

GB The village of Ulkerup - established around 1300 ac and owned by the king was dissolved in 1782. The remains can still be seen i the wood

Ulkerup Skov,
Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj.
Se også under
Vandreture

 

Overdrev og mindestene

5 | Ulkerup Overdrev

Ulkerup Overdrev, mellem Ulkerup- og Anneberg Skove, er det gamle græsningsoverdrev for den nedlagte landsby Ulkerup. Stadig synlig i terrænet er hustomter, toftegærder, gadekær, agre og fægang. Området har i dag 8 mindre søer og vandhuller og er beriget af fuglearter som vibe, gråand, troldand, blishøne, grønbenet rørhøne. Af andre arter kan nævnes svaleklire, rødben, fiskehejre, musvåge og tårnfalk. Her er flere smukke steder med bænke. Båltænding er mulig på nærliggende grill ved Skaverupvejs udmunding i Egebjergvej.

Annebjerg skov, 4500 Nykøbing Sj
Se også under
Vandreture

DE Die alten Weiden der Bauern von Ulkerup sind heute Heimat einer reichen Pflanzen- und
Vogelwelt. Gute Picknick- und Grillplätze.

GB Ulkerup Common is the old village pasture - now wetlands with a multitude of water birds. Nice places with benches in the area and fire/grill place available nearby.

 

6 I Mindesten for Grundtvigs mor

Grundtvigs mor, Kathrine Marie Bang blev født på Egebjerggården i 1748. Som tyveårig ægtede hun Grundtvigs fader Johan Grundtvig, der var præst på Odden. I stenen er hugget et lille vers af Grundtvig. Gården er i dag privat bolig, så stenen kan ses fra vejen.

Sted: Egebjergvej 306,
4500 Nykøbing Sj.
I skellet ud mod vejen.

DE Die Mutter von Grundtvig wurde auf dem Egebjerghof geboren. Ein Gedenkstein mit einem Gedicht Grundvigs ist am Straßenrand aufgestellt.

GB The mother of N.F.S. Grundtvig – was born at Egebjerggård. A memorial stone with a short poem by Grundtvig is situated at the roadside

7 I Sct. Karens Kilde & Kildehusene

Kilde- og Strandhusene er en perlerække af ældre charmerende huse beliggende mellem vandet og skoven. Der er en særlig landsbystemning i området, som er præget af små vejboder med alt fra planter, frugt, blomster og saft.
Sankt Karens kilde, som har givet navn til Kildehusene, er markeret ved en mindesten fra sagnet om de 3 hellige søstre, der døde på havet i en storm. Ligene flød ind til land 3 forskellige steder på Sjælland. Helenes lig kom til Tisvilde, hvorfra der udsprang en kilde. Karens lig kom til Odsherred, hvorfra St.Karens kilde udsprang. Den 3. søsters skæbne er mere usikkert. Men der er gamle skrifter der fortæller, at liget fra Thore kom til Lumsås, og det siges at der også her var en kilde, hvilket dog ikke kan bekræftes.

DE Kilde bedeutet Quelle und der Name verweist auf die St. Karen Quelle an der ein Gedenkstein an drei heilige Schwestern erinnert, die in einen Meeressturm starben.

GB Kilde means well and the area is named after St. Karen’s Well which is marked by a memorial stone to the legend of three holy sisters dying at sea in a storm.